Elev tilskud 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny trepartsaftale, som giver ekstra økonomisk tilskud til virksomheder, der har ansat eller ansætter elever i 2020. Aftalen kan dække det meste af lønudgiften for elever i resten af 2020, hvis virksomheden opfylder deres mål for elever.

Fra d. 1. maj til 31. december 2020 får private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for elever. Virksomheden skal ikke søge om tilskuddet. Det bliver første gang udbetalt i udgangen af september. Der vil blive udbetalt for maj og juli. Herefter udbetales det en gang om måneden.

Løntilskuddet er udover lønrefusion for AUB og praktikbonus fra praktikplads-AUB. Dog fåes der ikke løntilskud, når eleven er på skoleophold, da der her modtages lønrefusion fra AUB.

Løntilskuddet varierer en smule:

  • 75 % af elevlønnen for elever, der allerede er ansat
  • 90 % af elevlønnen for nye elever, der starter fra d. 1. maj 2020.
  • 45 % af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der starter fra d. 1. maj 2020. Der er krav om, at der ikke tidligere har været en kort uddannelsesaftale med pågældende elev.
Udover løntilskuddet forhøjes lønrefusionen fra AUB med 20 % ved ordinære aftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler.

Kan virksomheden risikere at skulle betale?

Ja, det kan virksomheden godt.

Virksomheden får beregnet et mål for ansættelse af elever. Beregningen omregner elever til elevpoint. Da elever vægter forskellige afhængigt af deres uddannelse, er det ikke muligt at give et prævist tal for, hvor mange elever, virksomheden skal ansætte. Derfor bliver det beregnet.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at både målet for elevpoint og aktuelle elevpoint kan ændre sig i løbet af året. Det kan ske, hvis antallet og sammensætningen af erhvervsuddannede medarbejdere og elever ændrer sig.

Hvis virksomheden ikke lever op til det beregnede mål, kan virksomheden risikerer at skulle betale et bidrag til Praktikplads-AUB.

På årsopgørelsen i juni 2021 vil det fremgå, hvorvidt I vil modtage eller skal betale et beløb.

I kan se, hvor mange elever I evt. mangler at ansætte på dette link.

Hvis du har spørgsmål eller brug for sparring i forbindelse med elevtilskuddet, er du velkommen til at kontakte os.