Den nye ferielov

Der er en del at sætte sig ind i forbindelse med den nye ferielov. Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os.

Vi har her samlet de vigtigste aspekter og datoer at være opmærksom på.

Generelt:

 • Loven træder i kraft 1. september 2020.
 • Håndtering af overgangsordningen foretages af en ny feriefond i regi af ATP.
 • Tidligere blev ferietillægget på 1% typisk udbetalt i maj måned. Denne kan med den nye ferielov udbetales i forbindelse med ferieafholdelsen.
 • Feriefridage vil ikke blive berørt af den nye ferielov. Oftest vil de blive optjent i et år og afholdelse vil ske året efter. Det er muligt at få ændret dette til at gå hånd i hånd med den nye ferielov. Dette kræver dog ændring i overenskomster eller ansættelseskontrakter fra d. 01.09.20.
 • Medarbejderen har ret til 3 ugers hovedferie i perioden 1. maj til 30. september.

Særligt for virksomheden:

 • Det får ingen regnskabsmæssig eller likviditetsmæssig virkning for virksomheden. Det vil kun få indflydelse likviditetsmæssigt for virksomheden, hvis medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.
 • d. 31.08.20 skal virksomheden opgøre feriepengeforpligtelsen. Dette skal indberettes til feriefonden.
 • De indberettede feriepengeforpligtelse til Feriefonden kan blive stående som en gæld i bogholderiet. Har man en god likviditet, kan man overveje at indbetale det. Virksomheden vil årligt blive pålignet en mindre rente for den hensatte feriepengeforpligtelse.

 

Særligt for medarbejderen:

Timelønnet:

Timelønnede optjener fortsat 12,5% af lønnen i feriepenge. Hvis virksomheden hidtil har afregnet de optjente feriepenge løbende, sker der ingen ændring.

Funktionærer:

Funktionærer optjener fortsat 2,08 dages ferie med løn + 1% ferietillæg.

Efteråret 2020:

Pga. den nye ferielov vil du som medarbejder ikke have optjent nok ferie det første år til både at afholde hovedferie og efterårsferie. Dette er dog kun en udfordring i 2020.

Fra d. 01. september 2020 vil du optjene 2,08 dages pr. måned til afholdende den efterfølgende måned – dog senest 31. december 2021.

Du har ret til at afholde 2,08 dages betalt ferie i oktober 2020 eller 4,16 dages betalt ferie i november 2020. Som udgangspunkt

Overgang til samtidighedsferie:

 1. 01.01.19 – 31.08.19 optjente medarbejderne ferie iht. Den gamle ferielov. Det er svarende til 16,7 dage.
 2. 01.09.19 – 31.08.20 hensættes de optjente feriedage. De bliver indefrosset til medarbejderen forlader arbejdsmarkedet – typisk i forbindelse med pension. Virksomheden bestemmer selv om de vil hensætte dem i virksomheden eller indbetale til feriepengefonden.
 3. 01.05.20 – 31.08.20 bliver kaldet mini ferieåret. Det er her ferien, der er optjent fra 01.01.19 – 31.08.19 bruges.
 4. 01.09.20 – 31.08.21 er det første ferieår med samtidighedsferie. Det er i denne periode, man kan optjene ferie og afholde løbende. Man optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måned. Bemærk at optjeningsperioden er anerledes end afholdelsesperioden.
 5. 01.09.20 – 01.01.22 er afholdelsesperioden for det første ferieår med samtidighedsferie. Det ferie, som er optjent 01.09.20 – 31.08.21, kan altså løbende benyttes helt frem til 1. januar 2022.

Ferieåret fremadrettet

Ferieårets optjeningsperiode efter den nye ferielov vil være fra d. 1. september til d. 31. august efterfølgende år. I alt 12 måneder.

Ferieårets afholdelsesperiode efter den nye ferielov vil være fra d. 1. september til d. 31. december efterfølgende år. I alt 16 måneder.

Indefrysning af ferie

I perioden d. 01.09.19 – 31.08.20 indefryses de optjente feriepenge. De vil blive udbetalt den dag, medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Det er ikke muligt for medarbejderen at afholde eller få dem udbetalt med det samme. De udbetales ved folkepensionsalderen eller når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Det var egentlig meningen, at det sidste års optjente feriepenge skulle være indefrosset og først udbetalt til medarbejderen, når vedkommende forlod det danske arbejdsmarked.  I forbindelse med covid-19 er det blevet besluttet, at en del af de indefrosset feriepenge skal udbetales allerede nu (op til 3 uger).  Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt virksomheden skal betale feriepengene før tid. Det vil sige, at virksomhederne stadig skal indberette feriepenge fra overgangsåret til lønmodtagerens feriemidler senest d. 31. december 2020.

Muligheden for selv at administrere feriepengene, og beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden indtil de skal afregnes til medarbejderen er altså også stadig aktuel.

Det er frivilligt om medarbejderen vil have de indefrosne feriepenge udbetalt. De kan udbetales fra oktober til 1. december.

Ift. de sidste 2 uger er der ikke endelig besluttet noget. Som det ser ud lige nu, vil de fortsætte med at være indefrosset og vil blive udbetalt, når medarbejderen stopper på det danske arbejdsmarked.

Indberet feriepenge

Skat har udarbejdet en side, hvor man kan få hjælp til at indberette feriepenge, der er optjent efter d. 1. september 2020. Læs mere her.

Har du spørgsmål til den nye ferielov eller indberetning? Du er naturligvis velkommen til at kontakte os.