Corona nyt 22.12.2021

Der er løbende kommet nye restriktioner i slutningen af 2021. Vi får stille og roligt mere info om kompensationsordningerne, der som sædvanligt løbende ændres.

Frivillig nedlukning

Virksomheder som er omfattet af restriktioner, men ikke tvangslukkede, kan modtage kompensation som lukket virksomhed, hvis de lukker frivilligt ned. Der kan udelukkende gives kompensation på op til 90% på grund af EU statsstøtteregler.

Når nedlukningen skyldes begrænsninger som følge af restriktioner, kan virksomheden søge om kompensation for faste omkostninger, omsætningstab (selvstændige) samt lønkompensation.

Faste omkostninger

Der kan søges kompensation på baggrund af omsætningsnedgang i december, samt delperioder efter henholdsvis den 10. december 2021 og den 19. december 2021.

Der findes samtidig sideløbende en eksisterende kompensationsordning (både almindelige faste omkostninger og light) som løber fra 1. oktober 2021 til 31. december 2021. Her er kravet til omsætningsnedgang 45%.

Kompensation til selvstændige

Det vides p.t. ikke om krav i tidligere ordninger om minimum én fuldtidsansat eller at have modtaget kompensation for faste omkostninger, også gælder i den nye ordning.

Vi tror at – men det er usikkert om – der kan søges kompensation på baggrund af omsætningsnedgang i december, samt delperioder efter henholdsvis den 10. december 2021 og den 19. december 2021.

Lønkompensation

Tvangslukkede som ikke har omsætning i tvangslukningsperioden, kan hjemsende, og modtage lønkompensation fra tvangslukningen og så længe der gælder et forbud mod at holde åbent for virksomheden.

Andre end tvangslukkede kan hjemsende mindst 30% eller 50 medarbejdere og få kompensation fra 10. december 2021 til den 31. januar 2022. Det er ikke et krav for andre, at de er berørt at restriktioner.

Reglen om 50 medarbejdere samt datoforlængelsen 15/1 à31/1 blev besluttet 20. december 2021.

Da lønkompensationsordningerne løber over juleferien, vil virksomheder ikke kunne modtage lønkompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode. Der bliver ikke krav om, at ansatte afholder ferie, men det er forventningen, at mange ansatte allerede har planlagt ferie eller fridage i julen. Det er en forudsætning, at ferie eller fridage, som er aftalt inden den 10. december 2021, bliver afholdt som planlagt.

Virksomheder får mulighed for at søge lønkompensation på p-enhedsniveau eller for hele virksomheden. De nævnte krav og vilkår, bl.a. kravet om 30 procents hjemsendelse / 50 medarbejder gælder på p-enhedsniveau, når der bliver søgt om lønkompensation på p-enhedsniveau. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere, der er ansat før den 8. december 2021, og virksomheden må senest have afskediget medarbejdere den 9. december 2021.

Der kan søges her.

Se bekendtgørelsen her.

Arrangørordningen

Kompensationen fra 19. december 2021 (samme dag som restriktionerne træder i kraft) til 15. januar 2022, forbedres derhen, at arrangørerne ikke længere behøver at opsige indgåede kontrakter med de berørte kunstnere for at modtage kompensation fra arrangørordningen. Arrangøren kan nu ansøge på baggrund af kontrakter med kunstnere, som indeholder nye annulleringsbestemmelser om aflysning.

Momslån tilbagebetaling

Jeg husker på tilbagebetalingstidspunkterne for momslån:

Virksomheder med halvårsafregning: Lån for 2. halvår 2019, 1. halvår 2020 og 2. halvår 2020 skal tilbagebetales 1.4.2022. (1,5 års moms)

Virksomheder med kvartalsafregning: Lån for 4. kvartal 2019, 3. kvartal 2020 og 4. kvartal 2020 skal tilbagebetales 1.4.2022.

Lån for 1. kvartal 2021 skal tilbagebetales den 1/11 2022.

Hvis halvårsafregning skal der dermed betales almindelig moms for 2. halvår 2021 den 1.3.2022, og moms lånepakker for 1.7.2019 – 31.12.2020 (1,5 år) den 1.4.2022

Hvis kvartalsafregning skal der dermed betales almindelig moms for 4. kvartal 2021 den 1.3.2022, og moms for 4. kvartal 2019 + 3. kvartal 2020 + 4. kvartal 2020 den 1.4.2022.