Årsregnskab

Vi udarbejder følgende regnskaber og rapporter:

  • Udarbejdelse af årsrapporten, der offentliggøres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udarbejdelsen sker naturligvis under iagttagelse af gældende regnskabsregler og god praksis på området
  • Udarbejdelse af specifikationer til årsrapporten, som viser detaljeret indhold samt udvikling af regnskabsposterne
  • Regnskabsanalyser
  • Udarbejdelse af perioderegnskaber
  • Regnskabsmæssige opgørelser ved omstrukturering, samt fusions- og spaltningsregnskaber
  • Regnskaber for andelsboligforeninger
  • Regnskaber for foreninger og fonde
  • Regnskaber for forældrekøbs ejendomme og lejligheder

Der er en mange krav og vejledninger, som skal overholdes i forbindelse med udarbejdelse af regnskaber og rapporter.

Vi er din garanti for, at når vi har ydet dig assistance, så har vi været igennem diverse tjeklister, således du kan være sikker på, at dit regnskab opfylder lovkravene.